Hãy dùng các tiện ích thông minh của Hanwha Life để:

Tìm hiểu sản phẩm

nhấp vào đây

facebook

about us

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO DO TAI NẠN

"Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Do Tai Nạn" mang lại cho khách hàng sự an tâm tối đa trước những tổn thất tài chính liên quan đến rủi ro tử vong và thương tật do tai nạn.

1. Quyền lợi trường hợp tử vong do tai nạn

 • 300% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn khi đang là hành khách trên máy bay thương mại.
 • 200% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn trong các trường hợp sau:
  • đang là hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng theo lịch trình như: xe buýt, xe lửa,...
  • đang ở trong thang máy công cộng
  • do hỏa hoạn tại một số tòa nhà công cộng.
 • 100% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn phát sinh từ các rủi ro được bảo hiểm khác.

2. Quyền lợi trường hợp thương tật do tai nạn

Hanwha Life Vietnam sẽ chi trả một phần trăm nhất định của Số tiền bảo hiểm theo tỷ lệ thương tật được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

3. Quyền lợi trường hợp bỏng nặng do tai nạn

Hanwha Life Vietnam sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị bỏng độ 3 (trên 20% diện tích da) do tai nạn.

4. Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện do tai nạn

Hanwha Life Vietnam sẽ chi trả 100.000 đồng/ngày nằm viện nếu Người được bảo hiểm phải nằm viện qua đêm để điều trị thương tật do tai nạn.

Một số thông tin cần biết về sản phẩm:

 • Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: 5-59 tuổi.
 • Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 65 tuổi.
 • Thời hạn hợp đồng: 6-22 năm.