Hãy dùng các tiện ích thông minh của Hanwha Life để:

Tìm hiểu sản phẩm

nhấp vào đây

facebook

about us

Bảo tức công bố

Ngày đăng: 2016-12-27 15:23:54

Bảo tức công bố năm 2017

Hanwha Life Việt Nam xin trân trọng thông báo Bảo tức công bố có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 như sau: 

• Sản phẩm An Sinh Tích Lũy Toàn Diện :       3.0%
• Sản phẩm An Sinh Vinh Hiển Toàn Diện:      2.0%
• Sản phẩm An Khang Bách Niên Toàn Diện:  3.0%