Hãy dùng các tiện ích thông minh của Hanwha Life để:

Tìm hiểu sản phẩm

nhấp vào đây

facebook

about us

Tuyển dụng

Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Hanwha Life Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng những vị trí sau:

 Miền Bắc   Miền Trung  Miền Nam

1. Chuyên viên Huấn luyện - Văn phòng Hà Nội

2. Giám Đốc Kinh doanh Khu vực - Hà Tĩnh

3. Giám Đốc Kinh doanh Khu vực - Nghệ An

4. Giám Đốc Kinh doanh Vùng - Hà Nội & Hải Phòng

5. Giám Đốc Kinh doanh Khu vực - Thái Bình

6. Giám Đốc Kinh doanh Khu vực - Nam Định

 

1. Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng - Gia Lai

 

 

1. Giám Đốc Kinh doanh Khu vực - Văn phòng Sài Gòn 1