Hân hoan chúc mừng cho cột mốc hợp tác chiến lược giữa Hanwha Life Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank), đồng thời tiếp tục mang đến cho khách hàng những kế hoạch bảo vệ và tài chính ưu việt, Hanwha Life Việt Nam hân hoan triển khai chương trình khuyến mại “CAM KẾT ĐỒNG HÀNH - AN TÂM TÀI CHÍNH dành cho khách hàng với chi tiết như sau:

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023

2. Đối tượng của chương trình khuyến mại:
Khách hàng là Bên mua bảo hiểm tham gia Hợp Đồng Bảo Hiểm (HĐBH) của Hanwha Life được phân phối thông qua KienlongBank và HĐBH được phát hành trong thời gian khuyến mại.


3. Điều kiện và Cơ cấu giải thưởng:
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “CAM KẾT ĐỒNG HÀNH – AN TÂM TÀI CHÍNH” (từ ngày 16/10 – 31/12/2023)
4. Quy định chung:

4.1 Điều kiện của khách hàng được hưởng khuyến mại:
- Khách hàng tham gia chương trình đáp ứng các điều kiện sau đây để được hưởng khuyến mại: và

- HĐBH được Hanwha Life phát hành phải nằm trong thời gian khuyến mại; và 

- HĐBH (i) đã được Khách hàng xác nhận bàn giao Hợp đồng, (ii) đã qua thời gian xem xét lại 21 (hai mươi mốt) ngày như được quy định tại Quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm; và (iii) còn hiệu lực tính đến thời điểm lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của Chương trình khuyến mại.

- Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên của Hợp đồng bảo hiểm (IP) được xác định bằng 100% Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm bảo hiểm chính cộng (+) với 100% Phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung, thực thu tại kỳ đóng phí đầu tiên của HĐBH đạt điều kiện xem xét và được xác định lại tại thời điểm lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng.

- Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên sẽ không bao gồm khoản phí tăng thêm do điều kiện sức khỏe, nghề nghiệp và phí đóng thêm (top-up).

- Theo đó, IP sẽ được xác định lại tại thời điểm lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng, để tính số phí giảm trừ hoặc tăng thêm đối với những Hợp đồng bảo hiểm phát sinh thay đổi như: tăng/giảm phí, tăng/giảm số tiền bảo hiểm, thay đổi định kỳ đóng phí, hủy hoặc thêm sản phẩm bổ sung.

4.2 Thời gian, địa điểm và cách thức tặng quà khuyến mại:
a) Hanwha Life sẽ lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của Chương trình khuyến mại như sau:
Trong đó:
- Danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng Đợt 1 bao gồm các Khách hàng có HĐBH thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại nêu tại Mục 4.1, được phát hành từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 31/10/2023.

- Danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng Đợt 2 bao gồm: (i) các Khách hàng có HĐBH thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại nêu tại Mục 4.1, được phát hành từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023 và (ii) các Khách hàng có HĐBH thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại, được phát hành từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 31/10/2023 nhưng chưa được ghi nhận tại danh sách Đợt 1.

- Danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng Đợt 3 bao gồm: (i) các Khách hàng có HĐBH thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại nêu tại Mục 4.1, được phát hành từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2023 và (ii) các Khách hàng có HĐBH thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại, được phát hành từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023 nhưng chưa được ghi nhận tại danh sách các Đợt trước đó.

b) Cách thức trao quà:
- Hanwha Life sẽ gửi email hoặc tin nhắn thông báo trực tiếp đến Khách hàng đạt điều kiện nhận quà theo địa chỉ email hoặc số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký với Hanwha Life;

- Quà tặng sẽ được vận chuyển đến Trụ sở chính, văn phòng chi nhánh hoặc phòng giao dịch của KienlongBank nơi giao dịch thường xuyên của Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của HĐBH thỏa điều kiện của Chương trình khuyến mại. Khách hàng sẽ đến trực tiếp văn phòng này để nhận thưởng;

- Khi tới nhận giải, khách hàng cần mang theo tin nhắn thông báo trúng thưởng do Hanwha Life gửi cùng giấy tờ tùy thân (bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ Chiếu) để đối chiếu và khách hàng ký xác nhận vào biên bản bàn giao quà tặng của Chương trình khuyến mại;

- Trong trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác nhận giải thưởng, người nhận thay sẽ phải xuất trình: (i) tin nhắn trúng thưởng của người ủy quyền; (ii) bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ Chiếu của mình; và (iii) bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ có công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật. Người nhận thay sẽ chịu trách nhiệm ký nhận vào biên bản bàn giao quà tặng.

Hanwha Life không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin Khách hàng cung cấp bị sai. Trong trường hợp Hanwha Life không thể liên hệ Khách hàng được nhận quà tặng trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo kết quả, Hanwha Life sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.

4.3 Quy định khác:
- Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt; 

- Quà tặng được bảo hành theo chính sách và chế độ bảo hành của nhà cung cấp. Hình ảnh quà tặng chỉ mang tính minh họa. Trường hợp đến thời điểm trao thưởng nếu vì một lý do nào đó mà Hanwha Life không thể cung cấp các quà tặng đã nêu, Hanwha Life sẽ thay thế bằng quà tặng khác cùng loại có giá trị tương đương và thông báo tới Khách hàng đủ điều kiện nhận quà;

- Mỗi HĐBH thỏa điều kiện xem xét chỉ được nhận một quà tặng. Khách hàng có thể nhận nhiều hơn một quà tặng nếu có nhiều hơn một HĐBH đạt điều kiện xem xét nhận quà tặng của Chương trình khuyến mại;

- Mỗi HĐBH sẽ đồng thời được nhận quà tặng/ưu đãi của nhiều chương trình khuyến mại của Hanwha Life và/hoặc KienlongBank nếu HĐBH đó thỏa điều kiện khuyến mại tương ứng của chương trình đó (nếu có);

- Hanwha Life kết hợp cùng KienlongBank để thực hiện Chương trình khuyến mại này, theo đó:

  • Hanwha Life chịu trách nhiệm chính trong việc xác định Khách hàng đạt điều kiện được hưởng khuyến mại, tính toán, thông báo kết quả và trao quà tặng cho Khách hàng.
  • KienlongBank chịu trách nhiệm hỗ trợ Hanwha Life thực hiện trao quà tặng đến Khách hàng đạt điều kiện theo quy định tại Mục 4.2.

Để giải đáp mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 1900-55-55-22 hoặc *5522 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam hoặc email: customer.service@hanwhalife.com.vn.

Vui lòng tham khảo chi tiết về Thể lệ chương trình khuyến mại tại đây.