Nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính ưu việt cùng cơ hội nhận các giải thưởng hấp dẫn, Hanwha Life Việt Nam hân hoan triển khai chương trình khuyến mại quay số may mắn “Giải Pháp Trao Tay – Nhận Ngay Quà Hay” dành cho khách hàng với chi tiết như sau:

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 08/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023

2. Đối tượng của chương trình khuyến mại:
Khách hàng là Bên mua bảo hiểm có Hợp Đồng Bảo Hiểm (HĐBH) với Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên (IP) từ 9.000.000 VND trở lên và HĐBH được phát hành trong thời gian khuyến mại đồng thời thỏa các điều kiện khuyến mại theo quy định tại mục 5.1 bên dưới sẽ nhận được Mã số dự thưởng (MSDT) để tham gia chương trình quay số.

3. Cơ cấu giải thưởng:
Nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính ưu việt cùng cơ hội nhận các giải thưởng hấp dẫn, Hanwha Life Việt Nam hân hoan triển khai chương trình khuyến mại quay số may mắn “Giải Pháp Trao Tay – Nhận Ngay Quà Hay” dành cho khách hàng

4. Điều kiện tham gia chương trình khuyến mại:
Khách hàng đáp ứng tất cả các điều kiện nêu tại mục 5.1,  sẽ nhận được Mã số dự thưởng (“MSDT”) tương ứng với Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên (IP) của HĐBH như sau:

Nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính ưu việt cùng cơ hội nhận các giải thưởng hấp dẫn, Hanwha Life Việt Nam hân hoan triển khai chương trình khuyến mại quay số may mắn “Giải Pháp Trao Tay – Nhận Ngay Quà Hay” dành cho khách hàng

5. Quy định chung:
5.1 Điều kiện của khách hàng được hưởng khuyến mại:
a) Khách hàng là bên mua bảo hiểm của HĐBH do Hanwha Life phát hành và thỏa các điều kiện dưới đây sẽ được tham gia Chương trình khuyến mại:

- Hợp đồng bảo hiểm mà Khách hàng tham gia được Hanwha Life phân phối thông qua KienlongBank; và

- Ngày Hanwha Life phát hành Hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong thời gian khuyến mại; và

- Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên (IP) của HĐBH của Khách hàng đạt từ 9.000.000 VND (Chín triệu đồng) trở lên.
Việc xác định Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên (IP) của HĐBH được quy định tại khoản b của mục 5.1; và

HĐBH của Khách hàng phải được duy trì hiệu lực tính đến thời điểm trao thưởng.

b) Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên (IP) của HĐBH được xác định bằng 100% Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm bảo hiểm chính cộng (+) với 100% Phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung, thực thu tại kỳ đóng phí đầu tiên của HĐBH và được xác định lại tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại (tức ngày 31/12/2023). Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên (IP) sẽ không bao gồm khoản phí tăng thêm do điều kiện sức khỏe, nghề nghiệp và phí đóng thêm (top-up).

Theo đó, Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên sẽ được xác định lại tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại, để tính số phí giảm trừ hoặc tăng thêm đối với những HĐBH phát sinh thay đổi như: tăng/giảm phí, tăng/giảm số tiền bảo hiểm, thay đổi định kỳ đóng phí, hủy hoặc thêm sản phẩm bổ sung.

Trong trường hợp Khách hàng tham gia nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện quy định tại khoản a Mục 5.1, Khách hàng sẽ được nhận số lượng MSDT tương ứng với số Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên của mỗi HĐBH; không cộng dồn Phí bảo hiểm của các HĐBH lại với nhau khi tính số lượng MSDT.

5.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng
a) MSDT được cấp cho Khách hàng dựa theo nguyên tắc quy định tại Mục 5.1 trên;

b) Chậm nhất ngày 16/01/2024, Khách hàng có HĐBH thỏa điều kiện tham gia quay số trúng thưởng sẽ nhận được tin nhắn SMS thông báo MSDT từ Hanwha Life;

c) MSDT sẽ được gửi bằng tin nhắn SMS từ đầu số của Hanwha Life – hiển thị Tên định danh là “HanwhaLife” về số điện thoại di động mà Khách hàng đã đăng ký với Hanwha Life;

d) Nếu Khách Hàng có thay đổi số điện thoại mà Khách Hàng đã đăng ký với Hanwha Life tại thời điểm nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, Khách hàng cần cập nhật số điện thoại cho Hanwha Life. Hanwha Life không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được tin nhắn thông báo MSDT do không cập nhật đúng số điện thoại của mình;

e) MSDT sẽ không được phát hành nếu HĐBH của Khách hàng không còn hiệu lực tại thời điểm thông báo MSDT như nêu tại điểm b trên. Sau khi Hanwha Life thông báo MSDT, nếu Khách hàng có bất kỳ điều chỉnh nào dẫn đến HĐBH không còn hiệu lực, Hanwha Life có quyền loại bỏ các MSDT đã phát hành ra khỏi Danh sách MSDT tham gia quay số và cập nhật qua tin nhắn SMS cho Khách hàng.

5.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
a) Bằng chứng xác định trúng thưởng là MSDT được Hanwha Life phát hành và gửi tin nhắn thông báo đến Khách hàng theo quy định tại Mục 5.2 trên.

b) MSDT là dãy 07 ký tự gồm 02 chữ cái “KL” và 05 chữ số sẽ được định dạng như dưới đây:
- KLxxxxx (trong đó xxxxx là 05 chữ số và sẽ bắt đầu từ 00001 đến 99999 theo thứ tự liên tục tăng dần, căn cứ theo số lượng MSDT được cấp cho HĐBH đáp ứng điều kiện Mục 5.1 trên);
- Tổng số MSDT dự kiến sẽ phát hành: 99.999 MSDT. Số lượng MSDT phát hành trên thực tế sẽ phụ thuộc vào tổng số Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên từ các Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện mà Khách hàng tham gia trong thời gian khuyến mại.

5.4 Cách thức xác định trúng thưởng:
a) Thời gian xác định trúng thưởng:

- Thời gian tổ chức quay số: ngày 19/01/2024.
- Các MSDT đủ điều kiện tham gia quay số là MSDT của các HĐBH thỏa điều kiện tham gia Chương trình theo quy định tại Mục 5.1 và HĐBH vẫn còn hiệu lực đến thời điểm quay số.

b) Địa điểm xác định trúng thưởng: 
- Buổi quay số sẽ được tổ chức tại: Ngân hàng TMCP Kiên Long Bank – Phòng giao dịch Phú Nhuận, Số 117 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự buổi quay số: đại diện Hanwha Life, đại diện KienlongBank và đại diện Khách hàng tham dự Chương trình khuyến mại. Kết quả của buổi quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành biên bản và có xác nhận của đại diện các bên chứng kiến.

c) Cách thức xác định trúng thưởng cụ thể như sau:
- Việc quay số xác định trúng thưởng được thực hiện bằng phần mềm quay số tự động của Hanwha Life để xác định Khách hàng trúng thưởng;
- Khách hàng trúng thưởng là Khách hàng có MSDT được chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm quay số tự động của Hanwha Life;
- Việc quay số xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện lần lượt theo thứ tự các giải như sau: Giải Tư, Giải Ba, Giải Nhì, Giải Nhất và sau cùng là Giải Đặc biệt.
- Các MSDT đã trúng thưởng ở các vòng quay số trước sẽ bị loại ra khỏi danh sách quay số của các vòng quay số sau;
- Một Khách hàng có nhiều MSDT có thể trúng nhiều giải trong cơ cấu giải thưởng và mỗi giải trúng thưởng tương ứng với 01 (một) MSDT;
- Giải thưởng sẽ không được công nhận đối với trường hợp HĐBH của Khách hàng có bất kỳ thay đổi nào dẫn đến việc Khách hàng không đáp ứng điều kiện tham gia Chương trình.

5.5 Thông báo trúng thưởng
a) Thời gian thông báo trúng thưởng cho Khách hàng: trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày quay số trúng thưởng;

b) Cách thức thông báo trúng thưởng:
- Hanwha Life sẽ (i) gửi tin nhắn SMS thông báo kết quả trực tiếp cho Khách hàng trúng thưởng từ đầu số của Hanwha Life – hiển thị Tên định danh là “HanwhaLife”; và (ii) gọi điện thoại trực tiếp từ số điện thoại của Hanwha Life (028. 39149100) để hướng dẫn về thời gian, địa điểm thủ tục nhận thưởng. Tin nhắn SMS và cuộc gọi sẽ được Hanwha Life gửi/gọi đến số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký với Hanwha Life;

- Hanwha Life sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc không thể liên hệ Khách hàng trúng thưởng do Khách hàng thay đổi số điện thoại mà chưa thông báo, cập nhật cho Hanwha Life.

c) Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố trên website chính thức của Hanwha Life (www.hanwhalife.com.vn). 

5.6 Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng
a) Điều kiện nhận thưởng:
Khách hàng được xem là trúng thưởng hợp lệ và được nhận giải thưởng nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
i) Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của HĐBH có MSDT hợp lệ do Hanwha Life phát hành; và
ii) MSDT hợp lệ đã được công bố trong danh sách trúng thưởng; và
iii) Cho tới ngày Khách hàng nhận thưởng, HĐBH của Khách hàng vẫn còn hiệu lực, đồng thời không có điều chỉnh ảnh hưởng đến tính hợp lệ tham gia Chương trình khuyến mại.

b) Trong trường hợp Khách hàng hủy bỏ HĐBH sau khi Hanwha Life đã công bố danh sách Khách hàng trúng thưởng, giải thưởng mà Khách hàng đã trúng thưởng sẽ bị hủy bỏ. Khi đó, giải thưởng bị hủy bỏ được xem là không có người trúng giải và giải thưởng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

c) Thời gian kết thúc trao thưởng: Hanwha Life chịu trách nhiệm trao thưởng cho Khách hàng trúng thưởng trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình. Nếu hết thời hạn này mà Hanwha Life không thể liên hệ với Khách hàng theo thông tin liên lạc của Khách hàng đang được ghi nhận trong hệ thống của Hanwha Life hoặc Khách hàng không đến nhận thưởng thì Hanwha Life sẽ xem như giải thưởng không có người trúng thưởng và giải thưởng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

d) Thủ tục trao thưởng:
- Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho Khách hàng trúng giải.

- Địa điểm tổ chức trao thưởng: tại chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Kiên Long mà Khách hàng trúng thưởng có giao dịch thường xuyên;

- Khi tới nhận giải, Khách hàng cần mang theo tin nhắn SMS thông báo MSDT và tin nhắn SMS thông báo trúng thưởng do Hanwha Life gửi, cùng giấy tờ tùy thân (bản gốc còn hiệu lực hoặc bản sao có chứng thực của Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ Chiếu) để đối chiếu. Khách hàng cần ký xác nhận vào biên bản trao thưởng khi nhận giải thưởng;

- Những Khách hàng trúng giải không thể đến các địa điểm trao thưởng được Hanwha Life chỉ định, vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại: 1900-55-55-22 hoặc *5522 để gặp Bộ phận chăm sóc Khách hàng của Hanwha Life hoặc email: customer.service@hanwhalife.com.vn  để được hướng dẫn thủ tục nhận giải;

- Trong trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác nhận giải thưởng, người nhận thay sẽ phải xuất trình: (i) tin nhắn SMS thông báo MSDT và thông báo trúng thưởng của người ủy quyền; (ii) bản gốc còn hiệu lực hoặc bản sao có chứng thực của Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ Chiếu của mình; và (iii) bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ có công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật. Người nhận thay sẽ chịu trách nhiệm ký nhận vào biên bản trao thưởng. 

e) Trách nhiệm của Khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên:
- Khách hàng trúng thưởng phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ việc trúng thưởng theo quy định của pháp luật. Hanwha Life sẽ thay mặt Khách hàng trúng thưởng để kê khai và đóng thuế thu nhập theo quy định. Khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin mã số thuế để Hanwha Life tiến hành kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp Khách hàng không cung cấp hoặc không có mã số thuế, Hanwha Life sẽ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân dựa vào thông tin số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu đang được ghi nhận trên hệ thống của Công ty Hanwha Life;

- Đối với giải đặc biệt, Khách hàng trúng thưởng chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký quyền sở hữu tài sản cũng như chịu các khoản thuế, phí, lệ phí cho việc thực hiện thủ tục này;

- Khách hàng trúng thưởng chịu các chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác liên quan cho việc nhận thưởng (nếu có).

5.7 Quy định khác:
- Các giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.
- Giải thưởng được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà cung cấp và/hoặc nhà sản xuất. Hanwha Life không có bất cứ ràng buộc hoặc chịu trách nhiệm nào liên quan hoặc phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ và bảo hành sản phẩm giữa nhà cung cấp và Khách hàng trúng thưởng và/hoặc bất kỳ tranh chấp nào, nếu có. Trường hợp đến thời điểm trao thưởng nếu vì một lý do nào đó mà Hanwha Life không thể cung cấp giải thưởng đã nêu (chẳng hạn như hàng hóa đã ngừng sản xuất, ngừng phân phối trên thị trường), Hanwha Life sẽ thay thế bằng giải thưởng khác cùng loại có giá trị tương đương và tiến hành thủ tục đăng ký sửa đổi nội dung Chương trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, và sẽ thông báo công khai đến Khách hàng sau khi có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- Chương trình này được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác;
- Nếu được Khách hàng đồng ý, Hanwha Life và KienlongBank có quyền sử dụng hình ảnh, tên và địa chỉ của Khách hàng trúng thưởng nhằm mục đích quảng bá, truyền thông mà không phải xin thêm bất kỳ ý kiến hay chấp thuận nào của Khách hàng và cũng không phải trả thêm một khoản tiền, chi phí quảng cáo nào;
- Hanwha Life thông báo đầy đủ danh sách Khách hàng trúng thưởng trên website chính thức của Hanwha Life (www.hanwhalife.com.vn) và thông báo trực tiếp cho Khách hàng trúng thưởng.
- Chương trình này không áp dụng cho Khách hàng là (i) Người lao động của Hanwha Life và KienlongBank; và/hoặc (ii) Chuyên viên tư vấn tài chính kênh đối tác Ngân hàng KienlongBank. 

Để giải đáp mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 1900-55-55-22 hoặc *5522 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam hoặc email: customer.service@hanwhalife.com.vn.

Vui lòng tham khảo chi tiết về Thể lệ chương trình khuyến mại tại đây