Quyền lợi vượt trội

Những ưu điểm sản phẩm

Bảo vệ Ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào

Thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung thư lên đến 150% Số tiền bảo hiểm

Thẩm định đơn giản, nhanh và cam kết phát hành hợp đồng (với 03 câu hỏi)

An tâm vượt khó,
Đồng hành sẻ chia

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm lần đầu tiên, Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trước khi Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm được chi trả, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trong vòng 1 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, và Hanwha Life đã thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm, Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên sau 1 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm

hoặc gọi 1900-55-55-22 để được tư vấn

Điều kiện tham gia

  • Số tiền bảo hiểm: 100, 200, 300, 400, 500 triệu
  • Người được bảo hiểm = Bên mua bảo hiểm
  • Độ tuổi tham gia: Từ 18 đến 60 tuổi

Thời hạn hợp đồng

  • Thời hạn hợp đồng: 3, 5, 7, 10 năm
  • Thời hạn đóng phí: Đóng phí 1 lần 

* Hãy liên hệ ngay 1900-55-55-22 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam.

Tài liệu & Biểu mẫu

Các tài liệu và biểu mẫu cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.

Tài liệu & Biểu mẫu khác

Các tài liệu và biểu mẫu cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.

Tài liệu & Biểu mẫu khác