Quy định về việc chỉ định Người thụ hưởng

 • Để việc chi trả quyền lợi bảo hiểm được thực hiện nhanh chóng và nhằm mục đích tránh tranh chấp sau này, Bên mua bảo hiểm (“BMBH”) nên chỉ định Người thụ hưởng (“NTH”) ngay khi nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”).
 • Trường hợp, BMBH là Doanh nghiệp thì HSYCBH bắt buộc phải chỉ định NTH.
 • Trường hợp BMBH không đồng thời là Người được bảo hiểm (“NĐBH”), BMBH phải có sự đồng ý bằng văn bản của NĐBH (hoặc Người đại diện theo pháp luật của NĐBH) khi chỉ định NTH.
 • Việc chỉ định NTH sẽ chỉ được chấp thuận (*) nếu tuân thủ các nguyên tắc sau:
STT TRƯỜNG HỢP NGƯỜI THỤ HƯỞNG
1 Bên mua bảo hiểm cũng chính là Người được bảo hiểm
 • Cá nhân: Bất cứ cá nhân nào. Riêng trường hợp NTH là Tư Vấn Tài Chính (“TVTC”), Công ty chỉ chấp thuận khi TVTC là Vợ/Chồng hoặc có mối quan hệ huyết thống với NĐBH và được chứng minh bằng giấy tờ hợp lệ.
 • Tổ chức: là các tổ chức hợp pháp được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, có giấy phép với dấu tròn, được cấp bởi cơ quan quản lý có thẩm quyền của nhà nước Việt Nam.
2 Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm khác nhau
 • Vợ/chồng, con, cha, mẹ hợp pháp của NĐBH; hoặc
 • Người giám hộ hợp pháp của NĐBH; hoặc
 • Bản thân NĐBH.
3 Bên mua bảo hiểm là Doanh nghiệp

3.1. Người thụ hưởng là Người thân của Nhân viên (không là Doanh nghiệp)

 • Vợ/chồng, con, cha, mẹ hợp pháp của NĐBH; hoặc
 • Anh/chị/em ruột của NĐBH; hoặc
 • Ông/bà nội/ngoại của NĐBH.

  Trường hợp này áp dụng khi Doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ cho Nhân viên (mục đích là vì quyền lợi của bản thân Nhân viên), bao gồm nhân viên, nhân viên chủ chốt, thành viên Ban giám đốc, thành viên góp vốn của Doanh nghiệp, v.v. và NTH là người thân của nhân viên (không là Doanh nghiệp), do chính nhân viên chỉ định.

3.2. Người thụ hưởng là Doanh nghiệp.

Trường hợp này chỉ áp dụng khi Doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ cho Nhân viên chủ chốt và chỉ định Doanh nghiệp là NTH.

 • Nhân viên chủ chốt của Doanh nghiệp là người đóng vai trò then chốt trong việc vận hành và hoạt động kinh doanh hàng ngày của Doanh nghiệp; và nếu chẳng may người đó tử vong hoặc thương tật mất khả năng làm việc, sẽ gây tổn thất nặng nề về tài chính cho Doanh nghiệp. Vì lẽ đó, Doanh nghiệp muốn mua bảo hiểm cho nhân viên và chỉ định chính Doanh nghiệp là NTH để tránh tổn thất tài chính cho Doanh nghiệp khi có sự kiện bảo hiểm.
 • Thành viên góp vốn của Doanh nghiệp được xem là nhân viên chủ chốt của Doanh nghiệp.

(*): Hanwha Life Việt Nam xem xét chấp thuận việc chỉ định Người thụ hưởng dựa trên thông tin kê khai của Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm. Để tránh hiểu nhầm, việc Hanwha Life Việt Nam chấp thuận yêu cầu chỉ định Người thụ hưởng của Bên mua bảo hiểm không loại trừ nghĩa vụ kê khai thông tin đầy đủ và chính xác của Bên mua bảo hiểm về mối quan hệ giữa Người thụ hưởng và Người được bảo hiểm. Quý khách vui lòng lưu ý rằng việc chỉ định Người thụ hưởng sẽ không có hiệu lực nếu thông tin về mối quan hệ giữa Người thụ hưởng và Người được bảo hiểm được kê khai không chính xác, không phù hợp với quy định nêu trên và/hoặc không có giấy tờ chứng minh hợp lệ.

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Chúng tôi đã đơn giản hoá quy trình giúp bạn.

Chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt.

Những ưu đãi dành riêng cho khách hàng đặc biệt.