Tại Hanwha Life Việt Nam, chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà Quý khách đã tin tưởng cung cấp, chia sẻ cho chúng tôi trong quá trình Quý khách tìm kiếm, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm của chúng tôi, hay trong quá trình Quý khách truy cập, sử dụng hay tương tác với (các) trang/cổng thông tin điện tử, website thương mại điện tử, ứng dụng di động, trang mạng xã hội của chúng tôi hoặc các nền tảng điện tử khác thuộc sở hữu hoặc được ủy quyền của chúng tôi (gọi chung là “Các Nền tảng”). Hanwha Life Việt Nam và các công ty con, các công ty liên kết (gọi riêng và gọi chung là “Công ty”, “chúng tôi” hoặc “Hanwha Life Việt Nam”) tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách và cam kết bảo vệ, xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách một cách thích hợp, tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này được thiết lập nhằm cung cấp cho Quý khách thông tin tổng quan về những dữ liệu cá nhân của Quý khách được chúng tôi xử lý, mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi chia sẻ dữ liệu đó với ai, chính sách lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi cũng như quyền và nghĩa vụ của Quý khách đối với dữ liệu cá nhân.

Mục Đích Sử Dụng Dữ Liệu

Chúng tôi thu thập, ghi, lưu trữ, phân tích, chia sẻ, chuyển giao (bao gồm cả việc chuyển dữ liệu ra ngoài lãnh thổ Việt Nam) và/hoặc thực hiện các hành động khác có liên quan đến dữ liệu cá nhân của Quý khách (“xử lý dữ liệu cá nhân”) cho các mục đích được liệt kê tại Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc không cung cấp dữ liệu cá nhân của Quý khách khi được yêu cầu có thể khiến chúng tôi không thể thực hiện các mục đích này và/hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Bảo Mật và An Ninh

Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật, vật lý, pháp lý phù hợp với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của Quý khách trên các hệ thống của chúng tôi, tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật, an ninh tuyệt đối chẳng hạn như trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc hành vi tấn công tinh vi bởi kẻ xấu mà không phải lỗi của chúng tôi. Việc xử lý dữ liệu cá nhân luôn có thể có rủi ro tiềm ẩn do bị tiết lộ trái phép và có thể gây thiệt hại không mong muốn. Quý khách được khuyến khích thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết từ phía Quý khách để hạn chế tối đa việc dữ liệu cá nhân của Quý khách bị tiết lộ trái phép.

Hanwha Life Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin cá nhân nếu Quý khách truy cập đến các website liên kết không thuộc Hanwha Life Việt Nam quản lý.

Để tham khảo văn bản đầy đủ về Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi, vui lòng download và xem văn bản TẠI ĐÂY.

Nếu Quý khách muốn thực hiện các quyền của mình hoặc muốn giải thích về các quyền này, Quý khách có thể liên lạc với chúng tôi trong phần Liên hệ.