Quyền lợi vượt trội

Những ưu điểm của sản phẩm

Bảo vệ Ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào

Thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung thư lên đến 150% Số tiền bảo hiểm; hoặc 175% Số tiền bảo hiểm cho Ung thư theo giới tính

Cùng nhau vượt khó,
đồng hành sẻ chia

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm lần đầu tiên, Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trước khi Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm được chi trả, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trong vòng 1 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, và Hanwha Life đã thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm, Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên sau 1 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm

Nếu người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên nằm trong các loại Ung thư được liệt kê trong bảng dưới đây, Hanwha Life sẽ chi trả thêm 25% Số tiền bảo hiểm

Người được bảo hiểm có giới tính Nam

Người được bảo hiểm có giới tính Nữ

Trực tràng

Phổi

Trực tràng

Bao tử

Phổi

Gan

Tử cung

Máu 

Buồng trứng

Quyền lợi bảo hiểm này chỉ được thanh toán trong trường hợp Bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm theo Lựa chọn Hanwha Life – Người bạn đồng hành – Vượt khó.

hoặc gọi 1900-55-55-22 để được tư vấn

Điều kiện tham gia

  • Số tiền bảo hiểm: lớn hơn 500 triệu đến 1 tỉ
  • Độ tuổi tham gia: Từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi

Thời hạn hợp đồng

  • Thời hạn hợp đồng: 3, 5, 7, 10 năm
  • Thời hạn đóng phí: Đóng phí 1 lần

 

* Hãy liên hệ ngay 1900-55-55-22 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam.

Tài liệu & Biểu mẫu

Các tài liệu và biểu mẫu cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.

Tài liệu & Biểu mẫu khác

Các tài liệu và biểu mẫu cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.

Tài liệu & Biểu mẫu khác