Những câu hỏi thường gặp

Trong trường hợp tôi muốn hủy hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, quyền lợi của tôi sẽ được giải quyết như thế nào?

Chúng tôi hiểu rằng, mỗi hợp đồng bảo hiểm của khách hàng đều gắn với một kế hoạch tài chính cụ thể cho bản thân, ...

Xem chi tiết

Nếu tôi gặp khó khăn về tài chính trong thời gian đóng phí bảo hiểm thì sao?

Hanwha Life Vietnam có những quy định như sau nhằm giúp khách hàng có thể tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm ngay cả khi gặp khó khăn...

Xem chi tiết

Khi nào thì hợp đồng bảo hiểm của tôi có hiệu lực?

Nếu Người được bảo hiểm được Hanwha Life chấp nhận bảo hiểm, ngày phát sinh hiệu lực của hợp đồng ...

Xem chi tiết

Vì sao tôi cần đặc biệt quan tâm đến việc kê khai trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm?

Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ điền đầy đủ, trung thực vào Giấy yêu cầu bảo hiểm vì việc thẩm định hợp đồng bảo hiểm dựa trên cơ sở tin...

Xem chi tiết

Vì sao Khách hàng không được thương lượng, điều chỉnh nội dung trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm?

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, theo thông lệ quốc tế cũng như theo qui định của pháp luật Việt Nam...

Xem chi tiết

Vì sao Giấy chứng nhận bảo hiểm bảo hiểm không có chữ ký của khách hàng?

Hợp đồng bảo hiểm là thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên mua bảo hiểm và Hanwha Life Việt Nam...

Xem chi tiết

Mức phí bảo hiểm tối thiểu của Hanwha Life Vietnam là bao nhiêu?

Giới hạn tối thiểu của phí bảo hiểm hàng năm đối với sản phẩm chính là 2 triệu đồng.

Xem chi tiết

Vai trò của bảo hiểm nhân thọ

Đối với cá nhân và gia đình:
Tham gia bảo hiểm nhân thọ là có được sự an tâm vì khách hàng sẽ có được nguồn tài chính đảm bảo...

Xem chi tiết

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là một hợp đồng giữa một cá nhân hoặc một tổ chức và một công ty bảo hiểm nhân thọ để bảo hiểm cho bản thân hoặc người thân...

Xem chi tiết

Bạn đang tìm kiếm các kênh đóng phí bảo hiểm?

Các kênh thanh toán nhanh chóng, an toàn, nhiều tiện ích nhất và miễn phí giao dịch để quý khách lựa chọn khi thực hiện thanh toán.
Tìm hiểu các kênh đóng phí

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Chúng tôi đã đơn giản hoá quy trình giúp bạn.

Quy định đánh giá nằm viện.

Đánh giá nội bộ các trường hợp không cần thiết nằm viện.