1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 05/07/2024 đến hết ngày 30/09/2024

2. Đối tượng của chương trình khuyến mại: Khách hàng là Bên mua bảo hiểm có Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp trong thời gian khuyến mại và Hợp đồng bảo hiểm do Hanwha Life Việt Nam phát hành trong thời gian khuyến mại.

3. Địa bàn khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh An Giang, Tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh Kiên Giang, Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Bến Tre, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Hậu Giang, Tỉnh Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh Long An, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh Phú Yên, Thành phố Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Nam, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hải Phòng.

4. Điều kiện và Cơ cấu giải thưởng:

5. Quy định chung:

5.1 Điều kiện của khách hàng được hưởng khuyến mại:

Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại phải thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Khách hàng tham gia Hợp đồng bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam được phân phối thông qua KienlongBank; và
b) Khách hàng là Bên mua bảo hiểm cá nhân tham gia bảo hiểm tại Hanwha Life Việt Nam; và
c) Ngày Khách hàng nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và ngày Hợp đồng bảo hiểm được Hanwha Life phát hành phải nằm trong thời gian khuyến mại quy định tại Mục 1; và
d) Hợp đồng bảo hiểm (i) đã được Khách hàng xác nhận bàn giao Hợp đồng; (ii) đã qua thời gian xem xét lại 21 (hai mươi mốt) ngày như được quy định tại Quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm; và (iii) phải được duy trì hiệu lực tính đến thời điểm lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của Chương trình khuyến mại như quy định tại Mục 5.2.

5.2 Thời gian, địa điểm và cách thức tặng quà khuyến mại:

a) Hanwha Life Việt Nam sẽ lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của Chương trình khuyến mại theo quy định theo từng đợt vào các thời điểm sau:

b) Cách thức trao quà:

  • Hanwha Life Việt Nam sẽ gửi email hoặc tin nhắn thông báo trực tiếp đến Khách hàng đạt điều kiện nhận quà theo địa chỉ email hoặc số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký với Hanwha Life Việt Nam;
  • Quà tặng sẽ được vận chuyển đến Trụ sở chính, văn phòng chi nhánh hoặc phòng giao dịch của KienlongBank nơi giao dịch thường xuyên của Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện của Chương trình khuyến mại. Khách hàng sẽ đến trực tiếp văn phòng này để nhận quà tặng.
  • Khi tới nhận quà tặng, khách hàng cần mang theo tin nhắn thông báo quà tặng do Hanwha Life Việt Nam gửi cùng giấy tờ tùy thân (bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ Chiếu) để đối chiếu và khách hàng ký xác nhận nhận vào biên bản bàn giao quà tặng của Chương trình khuyến mại.

Trong trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác nhận quà tặng, người nhận thay sẽ phải xuất trình: (i) tin nhắn đạt điều kiện nhận quà của người ủy quyền; (ii) bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ Chiếu của mình; và (iii) bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ có công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật. Người nhận thay sẽ chịu trách nhiệm ký nhận vào biên bản bàn giao quà tặng.

Hanwha Life Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin Khách hàng cung cấp bị sai. Trong trường hợp Hanwha Life Việt Nam không thể liên hệ Khách hàng được nhận quà tặng trong vòng 20 ngày kể từ ngày bắt đầu trao quà tặng, Hanwha Life Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.

Để giải đáp mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 1900-55-55-22 hoặc *5522 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam hoặc email: customer.service@hanwhalife.com.vn.

Vui lòng tham khảo chi tiết về Thể lệ chương trình khuyến mại tại đây.