Hân hoan chào đón tháng 6 – Tháng đặc biệt kỷ niệm 16 năm thành lập và phát triển của Hanwha Life Việt Nam. Nhân dịp chúc mừng cột mốc ý nghĩa này, đồng thời nhằm tiếp tục đồng hành mang đến cho khách hàng những giải pháp bảo vệ và tài chính ưu việt, Hanwha Life Việt Nam hân hoan triển khai Chương trình khuyến mại “ĐÓNG PHÍ NGAY, QUÀ TRAO TAY”, dành cho các khách hàng đóng Phí bảo hiểm định kỳ năm thứ hai (SYP) với chi tiết như sau:

1. Thời gian khuyến mại

  • Từ ngày 10/06/2024 đến hết ngày 30/09/2024 đối với các Hợp đồng bảo hiểm do Hanwha Life Việt Nam phát hành, được phân phối qua các Chi nhánh/ Phòng giao dịch (CN/PGD) của Vietbank thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Thành phố Hà Nội.
  • Từ ngày 04/06/2024 đến hết ngày 30/09/2024 đối với các Hợp đồng bảo hiểm do Hanwha Life Việt Nam phát hành, được phân phối qua các Chi nhánh/ Phòng giao dịch (CN/PGD) của Vietbank thuộc địa bàn các Tỉnh/ Thành còn lại.

2. Đối tượng của chương trình khuyến mại:

Tất cả các khách hàng là Bên mua bảo hiểm có Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) do Hanwha Life Việt Nam phát hành, được phân phối qua Vietbank và Khách hàng nộp đủ Phí bảo hiểm định kỳ năm thứ hai (SYP) theo định kỳ đóng phí của HĐBH trong thời gian khuyến mại.

3. Địa bàn khuyến mại: Trên phạm vi toàn quốc.

4. Điều kiện và Cơ cấu giải thưởng: 

4.1 Điều kiện Khách hàng của Chương trình khuyến mại:

Khách hàng của Chương trình khuyến mại phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

a) Khách hàng tham gia HĐBH do Hanwha Life Việt Nam phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 01/03/2023 đến 30/09/2023, được phân phối qua Vietbank;

b) HĐBH của Khách hàng thuộc một trong hai trường hợp sau:

(i) HĐBH của Khách hàng đang còn hiệu lực: HĐBH có ngày đến hạn đóng Phí bảo hiểm định kỳ năm thứ hai (SYP) hoặc thời gian gia hạn đóng Phí bảo hiểm định kỳ năm thứ hai (SYP) nằm trong Thời gian khuyến mại; hoặc

(ii) HĐBH của Khách hàng đã mất hiệu lực: Khách hàng thực hiện hoàn tất thủ tục yêu cầu khôi phục hiệu lực HĐBH trong Thời gian khuyến mại nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày HĐBH mất hiệu lực và được Hanwha Life Việt Nam chấp thuận khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm trước ngày 16 của tháng tiếp theo kể từ tháng Hanwha Life Việt Nam nhận được hồ sơ yêu cầu khôi phục hiệu lực HĐBH từ Khách hàng; và

c) Khách hàng nộp đủ Phí bảo hiểm định kỳ năm thứ hai (SYP) theo định kỳ đóng phí của HĐBH mà Khách hàng tham gia trong thời gian khuyến mại.

Lưu ý: Khách hàng đóng phí bảo hiểm trong thời gian khuyến mại nhưng trước ngày đến hạn đóng phí định kỳ năm thứ hai của HĐBH thì khoản phí bảo hiểm Khách hàng đóng sẽ được hệ thống ghi nhận là phí bảo hiểm đóng thêm (top-up) hoặc phí treo (phí không được ghi nhận vào Hợp đồng bảo hiểm), không được xem là Phí bảo hiểm định kỳ năm thứ hai (SYP) và Khách hàng sẽ không nhận được khuyến mại trong trường hợp này.

d) HĐBH phải còn duy trì hiệu lực tính đến thời điểm lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của chương trình khuyến mại.

4.2 Cơ cấu giải thưởng:

Ghi chú:

  • (*) Việc sử dụng E-voucher sẽ tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện cụ thể do đơn vị phát hành là Công ty Cổ phần Dayone quy định.
  • (**) Trị giá của quà tặng E-voucher sẽ được làm tròn xuống đến giá trị gần nhất và phải là bội số của 50.000 VNĐ;
  • Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt.

5. Quy định chung

Thời gian, địa điểm và cách thức tặng quà khuyến mại:

a) Hanwha Life Việt Nam sẽ lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của chương trình khuyến mại theo quy định theo từng đợt vào các thời điểm sau:

b) Cách thức trao quà:

Quà tặng sẽ được gửi đến Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện của Chương trình khuyến mại. Tại thời điểm trao quà tặng, Hanwha Life Việt Nam sẽ gửi tin nhắn (kèm đường dẫn để sử dụng quà tặng) đến số điện thoại di động mà Khách hàng đã đăng ký với Hanwha Life Việt Nam.

Để giải đáp mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 1900-55-55-22 hoặc *5522 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam hoặc email: customer.service@hanwhalife.com.vn.

Vui lòng tham khảo chi tiết về Thể lệ chương trình khuyến mại tại đây.