Hân hoan chào đón mùa hè rực rỡ, đồng thời mang đến cho Khách hàng những quà tặng hấp dẫn khi tham gia sản phẩm bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam thông qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín, Hanwha Life Việt Nam thông báo triển khai chương trình khuyến mại “HÂN HOAN CHÀO HÈ – ĐÓN NGÀN ƯU ĐÃI” với chi tiết như sau:

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 30/09/2024

2. Địa bàn khuyến mại: Trên phạm vi toàn quốc.

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của các sản phẩm chính Hanwha Life – Tôi Chọn An Yên, An Khang Tài Lộc, Life Fun:D – Sống Thỏa Chất, An Tâm Học Vấn và các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm do Hanwha Life Việt Nam (HLV) phát hành, được phân phối qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank) trong thời gian khuyến mại.

4. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

Khách hàng của chương trình khuyến mại phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

a) Khách hàng là Bên mua bảo hiểm (BMBH) của HĐBH do HLV phát hành trong Thời gian khuyến mại, được phân phối qua Vietbank; và

b) Khách hàng là khách hàng cá nhân của Vietbank và đang có số dư tiền gửi tại Vietbank (Khách hàng tiền gửi) từ 20.000.000 VND trở lên tại thời điểm khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm; và

c) Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên (IP) của HĐBH của khách hàng:

d) Từ 20.000.000 VND trở lên đối với các khách hàng tiền gửi có HĐBH được tham gia thông qua các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Vietbank tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

e) Từ 15.000.000 VND trở lên đối với các các khách hàng tiền gửi có HĐBH được tham gia thông qua các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Vietbank tại các tỉnh/thành phố còn lại trên cả nước.

f) HĐBH (i) đã qua thời gian xem xét lại 21 (hai mươi mốt) ngày như được quy định tại Quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm của HĐBH; và (ii) phải được duy trì hiệu lực tính đến thời điểm lập danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của Chương trình khuyến mại như quy định tại Thể lệ Chương trình.

5. Cơ cấu quà tặng:

Khách hàng thỏa các điều kiện khuyến mại sẽ được nhận quà tặng là tiền có giá trị tương đương bằng Phí bảo hiểm thực thu của kỳ phí đầu tiên (IP) của HĐBH (VND) nhân với tỷ lệ tương ứng như sau:

6. Thời gian, địa điểm và cách thức tặng quà khuyến mại:

a) HLV sẽ lập danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của Chương trình khuyến mại theo từng đợt vào các thời điểm sau:

b) Việc xác định danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận quà sẽ dựa trên danh sách khách hàng tiền gửi do Vietbank xác nhận bằng văn bản cho HLV.

c) Cách thức trao quà:

  • HLV sẽ gửi tin nhắn thông báo trực tiếp đến khách hàng đạt điều kiện nhận quà theo số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký với HLV.
  • Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày bắt đầu trao quà theo quy định tại bảng trên, quà tặng sẽ được HLV gửi đến khách hàng là BMBH của HĐBH theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của khách hàng theo thông tin do Vietbank cung cấp.
  • Trong trường hợp HLV không thể liên hệ khách hàng trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày bắt đầu trao quà tặng theo từng Đợt, HLV sẽ hủy kết quả tặng quà đối với Khách hàng này.

Để giải đáp mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 1900-55-55-22 hoặc *5522 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam hoặc email: customer.service@hanwhalife.com.vn.

Vui lòng tham khảo chi tiết về Thể lệ chương trình khuyến mại tại đây.