Hanwha Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG DÀI LÂU” dành cho khách hàng tại Hà Nội với chi tiết như sau:

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 09/11/2023

2. Đối tượng của chương trình khuyến mại:

Tất cả các Khách hàng là Bên mua bảo hiểm có Hợp đồng bảo hiểm do Hanwha Life Việt Nam phát hành (sau đây được gọi tắt là “HĐBH”), đang còn hiệu lực và đã qua ‘Thời gian xem xét lại” được quy định tại Quy tắc và điều khoản của HĐBH. Đồng thời, Khách hàng thỏa điều kiện xếp hạng thành viên “Khách hàng Thân thiết” hoặc “Khách hàng Ưu tiên” theo Mục 5.1 và các điều kiện nhận điểm thưởng tích lũy quy định tại Mục 4.

Chương trình này không áp dụng cho HĐBH có sản phẩm chính An Khang Bảo Gia Toàn Diện và các HĐBH bán trên nền tảng trực tuyến.

3. Địa bàn khuyến mại: Thành phố Hà Nội

4. Điều kiện và Cơ cấu quà tặng:
4.1 Tặng điểm khi Khách hàng tải và đăng nhập lần đầu tiên vào ứng dụng cổng thông tin của HLV dành cho KH ("Ứng dụng")

Được áp dụng cho tất cả Khách hàng Thân thiết và Khách hàng Ưu tiên có HĐBH đang còn hiệu lực với Hanwha Life Việt Nam khi Tải và Đăng nhập lần đầu tiên trên trên Ứng dụng trong thời gian khuyến mại. Số điểm được tặng sẽ tương ứng với các đối tượng Khách hàng theo bảng bên dưới.

(Điểm được cộng trong vòng 48 giờ kể từ ngày Khách hàng Tải và Đăng nhập lần đầu tiên trên Ứng dụng)

4.2 Tặng điểm khi Khách hàng VIP đóng Phí bảo hiểm tái tục của HĐBH bằng các hình thức Không tiền mặt
Được áp dụng cho Khách hàng VIP đóng Phí bảo hiểm tái tục cho HĐBH bằng các hình thức Không tiền mặt như Thanh toán qua ngân hàng, Thanh toán trực tuyến, Thanh toán qua các ví điện tử và Thanh toán không chạm.

Với mỗi 100.000 VND Phí bảo hiểm tái tục được thanh toán bằng hình thức Không tiền mặt, Khách hàng VIP sẽ nhận được 0,5 điểm.
(Điểm được cộng sau 07 ngày kể từ ngày Phí bảo hiểm tái tục được phân bổ vào HĐBH).

4.3 Tặng điểm vào ngày Sinh nhật Khách hàng VIP
Vào ngày sinh nhật của Khách hàng VIP, Hanwha Life Việt Nam cộng vào Tài khoản của Khách hàng số điểm tương ứng dưới đây để chúc mừng sinh nhật Khách hàng:

(Điểm được cộng trong vòng 48 giờ kể từ ngày sinh nhật của Khách hàng)

- Nếu Khách hàng là Người được bảo hiểm chính trong nhiều HĐBH của nhiều Bên mua bảo hiểm khác nhau: Mức điểm được cộng xét theo Bên mua bảo hiểm có xếp hạng Khách hàng VIP cao nhất.
- Trường hợp Khách hàng vừa là Bên mua bảo hiểm VIP, vừa là Người được bảo hiểm trong HĐBH của một Bên mua bảo hiểm khác là VIP Vàng hoặc VIP Kim cương: Khách hàng sẽ được tặng điểm theo quyền lợi sinh nhật của Bên mua bảo hiểm và đồng thời được tặng điểm theo quyền lợi của Người được bảo hiểm trong HĐBH do Bên mua bảo hiểm khác đứng tên thỏa điều kiện.

4.4 Tặng điểm nhân Ngày Kỷ niệm năm Hợp đồng
Vào Ngày Kỷ niệm năm Hợp đồng của HĐBH, Khách hàng VIP sẽ được tặng số điểm tương ứng như sau:   

(Điểm được cộng trong vòng 48 giờ kể từ Ngày Kỷ niệm năm Hợp đồng)

4.5 Tặng điểm cho khách hàng VIP khi mua thêm HĐBH
Khách hàng VIP sẽ được tặng điểm khi mua thêm HĐBH mới có thời hạn trên 05 (năm) năm, số điểm thưởng tương ứng như sau:

(Điểm được cộng trong vòng 48 giờ sau khi kết thúc “Thời hạn xem xét lại” của HĐBH mới tham gia và với điều kiện HĐBH vẫn đang còn hiệu lực)

4.6 Tặng điểm tích lũy cho Khách hàng VIP Chúc mừng năm mới
Vào ngày đầu tiên của năm mới (ngày 01/01 năm dương lịch), Khách hàng VIP sẽ nhận được Quà năm mới với số điểm tương ứng:

(Điểm được cộng trong vòng 48 giờ tính từ ngày 01/01 hàng năm)

5. Quy định chung:
5.1 Tiêu chí xếp loại thành viên:

a) Khách hàng Thân thiết: Là Khách hàng có tổng Phí quy năm của tất cả các HĐBH mà Khách hàng là Bên mua bảo hiểm dưới 50 triệu đồng.

b) Khách hàng Ưu tiên (sau đây gọi là VIP): là Khách hàng có tổng Phí quy năm của tất cả các HĐBH mà Khách hàng là Bên mua bảo hiểm đạt các mức như sau:
. VIP Bạc: Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng;
. VIP Vàng: Từ 100 triệu đồng đến dưới 250 triệu đồng;
. VIP Kim cương: Từ 250 triệu đồng trở lên.

c) Tiêu chí xét hạng Khách hàng chỉ áp dụng đối với các HĐBH đã qua “Thời hạn xem xét lại” được quy định tại Quy tắc và điều khoản của HĐBH và HĐBH đang còn hiệu lực tại thời điểm xét tặng điểm.

5.2 Chi tiết về cách thức tặng quà và quy định về sử dụng quà tặng:
5.2.1 Mỗi Khách hàng tham gia HĐBH sẽ nhận được 01 tài khoản (“Tài khoản”) để đăng nhập trên Ứng dụng.

5.2.2 Điểm sẽ được tự động cộng vào Tài khoản của Khách hàng.

5.2.3 Khách hàng cần (i) Tải và Đăng nhập Ứng dụng để đổi số điểm hiện hữu mà Khách hàng tích lũy được thành Quà tặng vật lý hoặc Quà tặng điện tử (hay còn gọi là Quà tặng E-voucher) do Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Số Tô Quà (sau đây gọi là “Urbox”) cung cấp và theo thể lệ quy đổi điểm của Urbox (Danh sách quà tặng được cập nhật trên Ứng dụng; hoặc (ii) gửi yêu cầu bằng văn bản về Hanwha Life Việt Nam để yêu cầu chuyển đổi điểm tích lũy sang đóng phí bảo hiểm tái tục cho HĐBH của Khách hàng.

a) Chuyển đổi điểm tích lũy đóng phí tái tục sẽ được thực hiện sau khi Khách hàng gửi yêu cầu bằng văn bản để yêu cầu chuyển đổi điểm tích lũy sang đóng phí tái tục cho HĐBH của Khách hàng.

b) Quà tặng E-voucher sau khi đổi thành công sẽ được lưu tại mục “Quà của Tôi”, các E-voucher này không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và có thể sử dụng cho các dịch vụ ăn uống, mua sắm, thẻ cào điện thoại và xăng dầu tại các cửa hàng theo quy định của hệ thống quà tặng trên Ứng dụng. 

c) Quà tặng vật lý sẽ được chuyển về địa chỉ giao quà được Khách hàng chỉ định trong quá trình điền “Thông tin giao quà” khi Khách hàng đổi Quà tặng vật lý.

5.2.4 Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt.

Để giải đáp mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 1900-55-55-22 hoặc *5522 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam hoặc email: customer.service@hanwhalife.com.vn