Mức phí bảo hiểm tối thiểu của Hanwha Life Vietnam là bao nhiêu?

Giới hạn tối thiểu của phí bảo hiểm hàng năm đối với sản phẩm chính là 2 triệu đồng.

Giới hạn tối thiểu của phí bảo hiểm hàng năm đối với sản phẩm chính là 2 triệu đồng.

Các câu trả lời khác cùng chuyên mục

Bạn muốn xem thêm một số câu hỏi đáp khác trong cùng chuyên mục Kiến thức chung