Quyền lợi vượt trội

#An bảo vệ

Bên cạnh quyền lợi bảo vệ trước rủi ro Tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, chi trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm khi Tử vong do Tai nạn.

Thanh toán chi phí nằm viện do Tai nạn lên đến 2 triệu/ngày, 180 triệu/năm, và 1 tỷ/Người được bảo hiểm.

Chi trả 10% Số tiền bảo hiểm và miễn đóng Phí bảo hiểm cơ bản lên đến 20 năm khi Thương tật đặc biệt do Tai nạn.

#An Yên đầu tư

Tăng trưởng tài sản bền vững với Lãi suất công bố luôn được đảm bảo không thấp hơn mức Lãi suất cam kết tối thiểu (3%/năm cho 3 Năm hợp đồng đầu tiên và điều chỉnh cho các năm tiếp theo).

Tách bạch giữa tài khoản đầu tư và tài khoản bảo vệ. Khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản đầu tư bất cứ khi nào với mức phí 0 đồng.

Các khoản thưởng hấp dẫn lên đến 510% Phí bảo hiểm năm đầu giúp gia tăng quỹ tiết kiệm một cách hiệu quả.

hoặc gọi 1900-55-55-22 để được tư vấn

Điều kiện tham gia

  • Tuổi tham gia: Từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi
  • Tuổi tối đa kết thúc Hợp đồng bảo hiểm: 75 tuổi

Thời hạn hợp đồng

  • Thời hạn hợp đồng = 75 - (tuổi tham gia)

* Hãy liên hệ ngay 1900-55-55-22 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam.