Quyền lợi vượt trội

Tích lũy đều đặn,
vững chắc tương lai

Khoản tiền thưởng duy trì hợp đồng mỗi ba năm khi Khách hàng đóng phí đầy đủ và liên tục.

Lãi suất đầu tư hấp dẫn và được đảm bảo không thấp hơn mức Lãi suất cam kết tối thiểu (3%/năm cho 3 Năm hợp đồng đầu tiên và điều chỉnh cho các năm tiếp theo).

Chi trả 100% Giá trị tài khoản hợp đồng vào Ngày đáo hạn nếu chưa có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp tử vong, Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Bệnh nặng giai đoạn cuối.

Bảo vệ chu toàn,
An tâm toàn diện

Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, hoặc mắc Bệnh nặng giai đoạn cuối, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị tài khoản hợp đồng.

Quyền tăng Số tiền bảo hiểm không cần thẩm định khi có các sự kiện: kết hôn, có con, tại Ngày kỉ niệm Năm hợp đồng thứ 3/6/9.

hoặc gọi 1900-55-55-22 để được tư vấn

Điều kiện tham gia

  • Tuổi tham gia: 0 - 60 tuổi
  • Tuổi tối đa kết thúc Hợp đồng bảo hiểm: Tối đa 100 tuổi 

Thời hạn hợp đồng

  • Lựa chọn 1: Thời hạn hợp đồng = 100 - (tuổi tham gia)
  • Lựa chọn 2: Thời hạn hợp đồng = 20 năm
  • Lựa chọn 3: Thời hạn hợp đồng = 15 năm

* Hãy liên hệ ngay 1900-55-55-22 để gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hanwha Life Việt Nam.