Các đơn vị tham gia đấu thầu dự án (“Nhà thầu”) vui lòng đọc kỹ các thông tin được nêu tại Thông báo mời thầu này trước khi tiến hành nộp hồ sơ dự thầu. Bằng việc nộp hồ sơ dự thầu, Nhà thầu được xem là đã đọc và hiểu rõ các thông tin được nêu tại Thông báo mời thầu này.

I. KHÁI QUÁT DỰ ÁN

Tên dự án: Gia hạn bảo trì Firewall từ 27/7/2024 đến 26/7/2025
Phương thức đấu thầu: Đấu thầu cạnh tranh
Phạm vi dự án: Cung cấp số lượng, chủng loại Bảo trì phần cứng và gia hạn phần mềm của thiết bị Firewall theo đúng yêu cầu của Hanwha Life Việt Nam.

II. TƯ CÁCH THAM GIA ĐẤU THẦU CỦA NHÀ THẦU
Nhà thầu tham gia đấu thầu phải đảm bảo:

 • Tính tới thời điểm dự thầu, Nhà thầu không bị bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào xử phạt vi phạm hành chính.
 • Đã hoàn tất nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật tại thời điểm tham gia dự thầu.
 • Hàng hóa, phần mềm do Nhà thầu cung cấp là hàng hóa, phần mềm chính hãng, hợp pháp, có xuất xứ rõ ràng, đáp ứng đúng về các quy định, tiêu chuẩn về chất lượng của Nhà sản xuất và quy định của pháp luật có liên quan.

III. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ DANH MỤC HỒ SƠ DỰ THẦU

1. Địa điểm nộp hồ sơ:
Phòng mua hàng - Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam - Tầng 06, Tòa nhà Doji, số 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM.

2. Danh mục hồ sơ dự thầu:
a. Đơn tham gia dự thầu (theo mẫu của Nhà thầu).
b. Báo giá dự thầu có chữ ký đại diện hợp pháp được niêm phong khi gửi đến văn phòng Hanwha Life Việt Nam.
c. Bản cam kết tham gia dự án (theo mẫu Đính kèm 1 của Thông báo này).
d. Tài liệu thể hiện lịch sử ký hợp đồng cung cấp dịch vụ/ bàn giao thiết bị giữa Nhà thầu và Hanwha Life Việt Nam hoặc các đơn vị khác (nếu có) (Liệt kê danh sách các Hợp đồng cung cấp thiết bị/ cung cấp dịch vụ đã cung cấp).
e. 01 Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
f. 01 Bản sao y chứng thực Báo cáo tài chính (2 năm: 2022, 2023).
g. 01 bản sao y nội bộ tờ khai quyết toán thuế TNDN (Năm 2023).
h. Xác nhận chính thức từ nhà sản xuất chứng minh Nhà thầu có đủ tư cách và khả năng hỗ trợ kỹ thuật.

IV. LỊCH TRÌNH VÀ HÌNH THỨC ĐẤU THẦU
1. Lịch trình

 • Thời gian nộp báo giá dự thầu: từ 8:30 thứ Hai ngày 24/6/2024 đến 17:30 thứ Sáu ngày 05/7/2024 – theo các ngày làm việc trong tuần.
 • Thời gian mở thầu: thứ Tư ngày 10/7/2024.
 • Thời gian công bố: thứ Sáu ngày 12/7/2024. Hanwha Life Việt Nam sẽ thông báo kết quả qua email của đại diện thể hiện trong bản cam kết tham gia dự án (Đính kèm 1).

2. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

 • Địa điểm tổ chức: Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam: Tầng 06 Tòa nhà Doji, số 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM.
 • Phương thức tiến hành: Mở thầu nội bộ, hội đồng đánh giá của Hanwha Life Việt Nam sẽ tham gia mở hồ sơ dự thầu để chọn Nhà thầu phù hợp theo các tiêu chí của Hanwha Life Việt Nam.
 • Lịch trình và địa điểm có thể thay đổi tùy theo thông báo của Hanwha Life Việt Nam.

3. Phương thức xác định bên trúng thầu: Hanwha Life Việt Nam sẽ chọn đơn vị trúng thầu là bên có đề xuất giá phù hợp, chính sách công nợ tốt nhất trong các Nhà thầu.

4. Hồ sơ dự thầu không hợp lệ: 

Nhà thầu được xem là không có tư cách hợp lệ để tham gia đấu thầu nếu thuộc bất kỳ trường hợp nào dưới đây:

 • Hồ sơ dự thầu được đưa ra bởi một Nhà thầu không đủ tư cách tham gia;
 • Hồ sơ dự thầu không nộp đúng thời hạn, không đầy đủ các yêu cầu.

5. Các quy định khác:

 • Trong bản đề xuất báo giá dự thầu phải ghi tổng giá trị hàng hóa, thiết bị (bao gồm VAT và toàn bộ chi phí liên quan);
 • Giá trị dự án đấu thầu là tiền Việt Nam đồng với tổng số tiền của thiết bị và các chi phí khác tính từ lúc lắp đặt (nếu có) tại địa điểm do Hanwha Life Việt Nam chỉ định cho tới khi nghiệm thu;
 • Các yêu cầu về điều kiện đấu thầu và nội dung thực hiện có thể thay đổi theo quyết định của Hanwha Life Việt Nam và sẽ được cập nhật trên website của Hanwha Life Việt Nam theo link sau: www.hanwhalife.com.vn/vi/news.
 • Trường hợp Nhà thầu có thắc mắc liên quan đến việc đấu thầu dự án, vui lòng liên hệ với người phụ trách được nêu dưới đây: Nguyễn Thành Nhân – Chức vụ: Chuyên viên mua hàng cấp trung (ĐT: 028 39149100 ext 1220 – Email: nhan.nguyen@hanwhalife.com.vn)

  [Đính kèm 1] Bản cam kết tham gia dự án: tại đây