Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long – KienlongBank

KienlongBank là một trong các ngân hàng có quy mô hệ thống đơn vị kinh doanh với 134 điểm giao dịch phủ rộng khắp cả nước. Kienlongbank cũng là doanh nghiệp nhiều năm liền nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất.

Với định hướng phát triển tương đồng, việc hợp tác giữa Hanwha Life và KienlongBank sẽ đem đến cho các gia đình Việt Nam cơ hội tiếp cận với các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với năng lực tài chính một cách thuận tiện, nhanh chóng cùng với những dịch vụ tài chính chất lượng, đa dạng từ ngân hàng KienlongBank.