Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín - Vietbank

Hành trình phát triển của Vietbank được vun đắp bởi khát vọng và mục tiêu tối ưu giá trị cho khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và cán bộ nhân viên, đồng thời thực hiện tốt nhất trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Khát vọng và mục tiêu đó được gầy dựng trên phương châm hoạt động tăng trưởng an toàn đi đôi với hiệu quả bền vững nhằm phát triển Vietbank trở thành một ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng đầu Việt Nam.

Năm 2021, Vietbank và Hanwha Life Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác lâu dài phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ để đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phát huy sức cạnh tranh và tối ưu lợi thế của đôi bên. Việc triển khai mô hình Bancassurance - liên kết ngân hàng với bảo hiểm, là một trong các dự án quan trọng trong chiến lược phát triển của Vietbank nhằm mang tới những dịch vụ tài chính toàn diện đến với khách hàng và hiện thức hóa mục tiêu trở thành một Ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng đầu Việt Nam.