Công ty Cổ phần Tư vấn Bảo hiểm VINLIFE

VINLIFE ra đời với sứ mệnh trở thành đơn vị tiên phong cung cấp, phân phối các sản phẩm Bảo Hiểm Phi nhân thọ, Bảo hiểm Nhân thọ có chọn lọc mang lại lợi ích tốt nhất cho Khách hàng.

Hình ảnh logo VINLIFE thiết kế hướng tới sự đơn giản, tinh tế được ghép bởi 2 từ “VIN” - Người Việt Nam và “LIFE” - Cuộc sống. Biểu tượng chữ V được chắp đôi Chim Lạc Việt là biểu tượng cho hoài bão bay cao, vươn mình trở thành con rồng Châu Á để có thể liên kết, kết hợp các Sản phẩm Bảo hiểm tốt nhất, phù hợp nhất cho từng Gia đình, từng Khách hàng Việt.